Sổ tay kế hoạch 2022

Sổ tay kế hoạch 2022

sổ-tay-kế-hoạch-2022-2
sổ-tay-kế-hoạch-2022-2
sổ-tay-kế-hoạch-2022-2
22.000đ
Cuốn sổ tay kế hoạch dành riêng cho năm 2022 là công cụ tuyệt vời để bạn ghi chép những sự kiện quan trọng như: lịch công tác, các cuộc hẹn, sinh nhật... và những điều cần ghi nhớ khác, Cuốn sổ đã được kẻ sẵn tất cả các ngày trong năm 2022, chú thích bằng tiếng Anh, tiếng Trung cùng với những ô trống để bạn ghi vào đó.
Tham gia
Chưa có tài khoản? Đăng ký